Meri Tuulikki Koivusalo

Professor, Tampere University
Finland