هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت 1398

هفتمین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت نهم و دهم اردیبهشت‌ماه 1398 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

پیام خوشامدگویی

دکتر علی جعفریان

رئیس بین المللی مجمع جهانی سلامت در سال 2019

دکتر امیرحسین تکیان

دبیر هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

اولین مركز نوین آموزش پزشكی در سال ۱۲۳۰ به عنوان بخشی از مدرسه دارالفنون بازگشایی شد. دانشكده پزشكی در سال ۱۳۱۳ تأسیس گردید و بعد از انقلاب به همراه كلیه بخشهای وابسته به عنوان دانشگاه علوم پزشكی تهران از وزارت آموزش عالی جدا شده و تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید

سرفصل های نشست

 • سلامت در شرایط بحرانی و ناایمن
 • سلامت در جهان در حال گذر
 • توسعه پایدار سلامت
 • بیماری‌های غیر واگیر و سلامت روان
 • محیط‌ زیست
 • آموزش علوم پزشکی

حامیان نشست

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • وزارت امور خارجه
 • سازمان منطقه آزاد کیش
 • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • موسسه ملی تحقیقات سلامت
 • مجمع جهانی سلامت (WHS)
 • سازمان جهانی بهداشت (WHO)