هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت 1398

هفتمین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت نهم و دهم اردیبهشت‌ماه 1398 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

پیام خوشامدگویی

دکتر علی جعفریان

رئیس بین المللی مجمع جهانی سلامت در سال 2019

برای مشاهده پیام تصویری در صفحه جدید اینجا کلیک کنید.

دکتر امیرحسین تکیان

دبیر هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت

برای مشاهده پیام تصویری در صفحه جدید اینجا کلیک کنید.


Download Newsletter

Newsletter 1

Newsletter 2

NewsLetter 3

Newsletter 4سخنرانان

برای مشاهده لیست سخنرانان اینجا کلیک نمایید.


دانشگاه علوم پزشکی تهران

اولین مركز نوین آموزش پزشكی در سال ۱۲۳۰ به عنوان بخشی از مدرسه دارالفنون بازگشایی شد. دانشكده پزشكی در سال ۱۳۱۳ تأسیس گردید و بعد از انقلاب به همراه كلیه بخشهای وابسته به عنوان دانشگاه علوم پزشكی تهران از وزارت آموزش عالی جدا شده و تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید


حامیان نشست

  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • وزارت امور خارجه
  • سازمان منطقه آزاد کیش
  • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
  • مجمع جهانی سلامت (WHS)